Prof. Michael Levitt.

levitt_postcardProfessor Investigador en Biologia Estructural de la Universitat de Stanford i Premi Nobel de Química 2013. Es considera pare de la Biologia Computacional, per la seva aportació al desenvolupament dels primers models de grans Complexes Macromoleculars.